Vår verksamhet

Bolaget har sedan starten förvärvat tolv fastigheter och har för avsikt att fortsätta köpa nyproduktion. Vår affärsmodell är att förvärva nyckelfärdiga hus i tidigt skede för att sedan långsiktigt äga och förvalta. Vi är en liten organisation med en handfull samarbetspartners.


Samarbeten
Hållbarhet
Nya projekt

Karta