Samarbeten

Bantorget Hyresbostäder AB har flera samarbetspartners.
Både inom ägande och förvaltning.

Genom att ingå samarbeten kan vi göra mer och berika vår verksamhet och samtidigt helt fokusera på vår utveckling.

Bantorget Hyresbostäder AB har tillsammans med Nordfeldt Development AB genom det gemensamma bolaget Nordlo Fastigheter AB ett J/V. Nordlo äger tre fastigheter belägna i Göteborg, Stockholm och Malmö. Nordfeldt är även förvaltare av fastigheterna. Läs mer.

Som förvaltare av våra helägda fastigheter anlitar Bantorget Hyresbostäder AB Riksbyggen som sköter all förvaltning och uthyrning av våra lägenheter.

Vi har goda relationer till ett flertal bostadsutvecklare som vi har förvärvat fastigheter av. Vi samarbetar under hela byggskedet fram till färdigt hus.

Riksbyggen
Bantorget Hyresbostäder anlitar Riksbyggen för förvaltning av de direktägda fastigheterna.
www.riksbyggen.se

Nordfeldt Development
Bantorget Hyresbostäder samarbetar med Nordfeldt Development. Tillsammans har vi tre fastigheter med 50/50 ägande, inom ramen för Nordlo Fastigheter AB.
www.nordfeldts.se


Vår verksamhet
Hållbarhet
Nya projekt