Fastigheter

Bantorget Hyresbostäder har en väl sammansatt portfölj av bostadsfastigheter centralt belägna i storstäder och regionstäder. 

Den befintliga portföljen består av både direktägda fastigheter och samägda. De samägda fastigheterna ägs tillsammans med Nordfeldt Development AB, 50/50.

Vi har hyresfastigheter i Umeå, Linköping, Malmö, Stockholm och Göteborg.

Pilsnäckan 2
Pilsnäckan 2, Malmö
82 lägenheter
Passageraren 1
Passageraren 1, Malmö
47 lägenheter
Dagvattnet 3
Dagvattnet 3, Malmö
114 lägenheter
Nätsnäckan 9
Nätsnäckan 9, Malmö
83 lägenheter
Embla 2
Embla 2, Malmö
60 lägenheter

Frigg 1
Frigg 1, Malmö
71 lägenheter
Skärvstenen 6
Skärvstenen 6, Umeå
71 lägenheter
Skuren 1
Skuren 1, Malmö
85 lägenheter
Järnbrottet 148
Järnbrottet 148, Göteborg
194 lägenheter
Elittruppen 3
Elittruppen 3, Linköping
164 lägenheter

Luntmakaren 1
Luntmakaren 1, Stockholm
169 lägenheter
Bikarbonatet 1
Bikarbonatet 1, Stockholm
107 lägenheter