Hållbarhet

Miljö och hållbarhet
Bantorget Hyresbostäder arbetar aktivt med miljö- och hållbarhet inom produktion och förvaltning.

Social mångfald
Vi prioriterar mångfald i lägenhetsbeståndet. Att bygga lägenheter i storlekarna 1:or till 4:or främjar möjligheten för både yngre och äldre att bo tillsammans.
Andra exempel är integrerade trygghetsboenden med gemensamhetslokaler.

Goda bostäder
Vi vill skapa goda bostäder för alla åldrar och familjekonstellationer för att kunna bo tillsammans i våra hus. Därför har våra projekt en variation av lägenhetsstorlekar. Ett par projekt har inslag av Trygghetsbostäder för de lite äldre. Våra fastigheter är välbyggda, trygga och miljömärkta. Årligen genomför vi mätningar av våra hyresgästers nöjdhet som ligger till grund för både nuvarande förvaltning och kommande projekt. Vi har i alla våra projekt en mindre del uthyrt till de som står utanför bostadsmarknaden eller behöver ett boende av andra skäl. Likaså har två fastigheter inslag av LSS boende. Flertal av våra projekt har solcellsanläggningar vilket är något vi utvecklar för att omfatta hela vårt fastighetsbestånd. Vi erbjuder bilpooler och laddningsstolpar i de flesta garage.

När entreprenörer anlitas säkerställer vi och följer upp så att svenska kollektivavtal gäller i alla led.


Vår verksamhet
Samarbeten
Nya projekt

Dagvattnet 3
Dagvattnet 3, Malmö