Nya projekt

Dagvattnet 3 i Malmö

I Hyllies nya kvarter benämnt Solkvarteret bygger Skanska en fastighet med 114 lägenheter där vi lägger stor vikt vid hållbart arbetet inom både produktion och energianvändning.

Fastigheten byggs i grön betong och kommer att få solceller på taken. Vi prioriterar mångfald i lägenhetsbeståndet och Dagvattnet 3 kommer att ha en lägenhetsfördelning med 1 rok, 2 rok, 3 rok och 4 rok. Vidare finns cykelpool, bilpool och laddstation för elbilar. Fastigheten innehåller också ett trygghetsboende om 40 lägenheter för de lite äldre, med en gemensamhetslokal.

Projektet innehåller 6 lägenheter för LSS-boende. Fastigheten väntas färdigställas i maj 2023.

Rissne Sundbyberg

I Rissne, Sundbybergs kommun strax utanför Stockholm bygger Nordr för vår räkning 169 lägenheter.

Projektet är nära både tunnelbana och den kommande utbyggda tvärbanan. Fastigheten innehåller en bra mix av både större och mindre lägenheter i syfte att möta allas behov. Projektet färdigställs sommaren 2023.


Vår verksamhet
Samarbeteten
Hållbarhet

Solkvarteret i Hyllie
Luntmakaren i Rissne